Język Tajski

Put pasa tai dai mai?

Największą przeszkodą w nauce języka Tajskiego jest fakt, że jest on tak odmienny od języków świata zachodniego. Jako język tonalny bazuje on na intonacji jako nośniku znaczeń słów. Słowa wypowiadane mogą być na 5 różnych sposobów – wznoszący, opadający, wysoki, średni i niski a każdy może oznaczać coś zupełnie innego.

Co gorasza, Tajski alfabet w nimczym nie przypowina naszego.  Wywodzi się on z alfabetu khmerskiego i został usankcjonowany w czasach królestwa Sukothai (XIII-XV wiek). Obecnie składa się z 44 spółgłosek, 18 samogłosek i 4 dyftongów. Czytanie tajskiego jest jeszcze trudniejsze niż władanie nim w mowie, gdyż wymowa słów nie odzwierciedla w pełni ich zapisu. By jeszcze bardziej skomplikować sprawę, między słowami nie ma spacji. Na szczęście w większych miastach znaleźć można tablice informacyjne w języku angielskim. To samo tyczy się znaków drogowych.

Mało tego! Nie został jeszcze opracowany precyzyjny system transkrypcji słów tajskich na alfabet łaciński dlatego na przykład nazwy niektórych ulic występują w kilku wersjach nieznacznie się od siebie różniących.

Poza podstawową formą języka tajskiego w Tajlandii występuje kilka dialektów. Do najpowszechniej stosowanych należy dialekt regionu Isaan na północy kraju zbliżony w brzmieniu do języka Laotańskiego.

Często pytacie mnie, czy umiem mówić po Tajsku – nie, nie umiem. Znam sporo podstawowych zwrotów, umiem zamówić jedzenie w knajpie, zapytać o ceny w sklepie, ale swobodnej rozmoy w języku tjakim nie jestem w stanie prowadzić. Nie opanowałem tajskiej mowy (a tym bardziej pisma) bo obracam się głównie w angielskojęzycznych kręgach, zarówno w domu jak i w pracy. Po kilku latach życiua tutaj wiem już, że w Tajlandii da się bez problemu funkcjonoać nie znając tajskiego. Choć oczywiście, lepiej byłoby go znać…

Na szczęście i wam nauczenie się kilku podstawowych zwrotów nie powinno przysporzyć większych kłopotów! Na serio, to naprawdę jest do ogarnięcia a jednocześnie sprawi, że twoja podóż nabierze zupełnie nowego wymiaru. Oto kilka zwrotów, które wato zapamiętać:

Po każdym zwrocie należy dodaj zwrot grzecznościowy – Kap (gdy mówi osoba płci męskiej) lub kaa (gdy mówi osoba płci żeńskiej) 

 • Dzień dobry – Saładi
 • Dziękuję – Kopun
 • Przepraszam – Kotor
 • Tak – Czai
 • Nie – Mai
 • Pyszne – Aroi
 • Nie pikantne (gdy nie chcesz chili  w swoim jedzeniu) – Mai Ped
 • Co to? – Ani Alai?
 • Nie chcę – Mai Au
 • Gdzie? – Junai?
 • Nie ma sprawy – Mai Pen Rai
 • Ile to kosztuje, ile płacę? – Tao Rai?
 • Drogie! – Peng Mak!
 • Tanie – Mai Peng
 • Pieniędze – Satang
 • Lubię – Czop mak
 • Nie lubię – Mai czop.

Liczby

1 – Nyng, 2 – Song, 3 – Saam, 4 – Sii, 5 – Ha, 6 – Hok, 7- Dżet 8 – Pet, 9 – Kao, 10 – Sip. Kolejne liczebniki tworzy się łącząc ze sobę te podstawowe. Na przykład: 34 – Saam Sip Sii, 14 – Sip Sii. Wyjątkami są liczby 11 – Siped, oraz 20-29 – Jiisip, Jisi Ped, Jiisip Song itd. a także kolejne dziesiątki +1 – 31 – Saam Sip Ped, 41 – Sii Sip Ped itd.

Inne przydatne zwroty:

 • Nie, nie chcę plastikowej torebki – Mai au tung
 • Nie mam pieniędzy – Mai mi satang
 • Najadłem się – Im leu
 • Nie jem XXXX – Mai kin XXXX
 • Nie mówię po Tajsku – Put pasa tai mai dai

Co ważne, w Tajlandii świetnie sprawdza się aplikacja Google Translate, która potrafi również “Czytać” tajskie alfabet. Polecam!