Język Tajski

Największą przeszkodą w nauce języka Tajskiego jest fakt, że jest on tak odmienny od języków świata zachodniego. Jako język tonalny bazuje na intonacji jako nośniku znaczeń słów. Słowa wypowiadane mogą być na 5 różnych sposobów – wznoszący, opadający, wysoki, średni i niski a każdy może oznaczać coś zupełnie innego. Jednak nauczenie się kilku podstawowych zwrotów nie powinno przysporzyć większych kłopotów a za to bardzo ułatwi i umili twoje wakacje w Tajlandii.

Tajski alfabet wywodzi się z alfabetu khmerskiego i został usankcjonowany w czasach królestwa Sukothai. Obecnie składa się z 44 spółgłosek, 18 samogłosek i 4 dyftongów. Czytanie tajskiego jest jeszcze trudniejsze niż władanie nim w mowie gdyż wymowa słów nie odzwierciedla w pełni ich zapisu. By jeszcze bardziej skomplikować sprawę, między słowami nie ma spacji. Na szczęście w większych miastach znaleźć można tablice informacyjne w języku angielskim. To samo tyczy się znaków drogowych.

Nie został jeszcze opracowany precyzyjny system transkrypcji słów tajskich na alfabet łaciński dlatego na przykład nazwy niektórych ulic występują w kilku wersjach nieznacznie się od siebie różniących.

Poza podstawową formą języka tajskiego w Tajlandii występuje kilka dialektów. Do najpowszechniej stosowanych należy dialekt regionu Isaan na północy kraju zbliżony w brzmieniu do języka Laotańskiego.

Często pytacie mnie, czy umiem mówić po Tajsku – nie, nie umiem. Znam sporo podstawowych zwrotów, umiem zamówić jedzenie w knajpie, zapytać o ceny w sklepie, ale swobodnej rozmoy w języku tjakim nie jestem w stanie prowadzić. Nie opanowałem tajskiej mowy (a tym bardziej pisma) bo obracam się głównie w angielskojęzycznych kręgach, zarówno w domu jak i w pracy. Po kilku latach życiua tutaj wiem już, że w Tajlandii da się bez problemu funkcjonoać nie znając tajskiego. Choć oczywiście, lepiej byłoby go znać…